《On Call 36小時》之「為您ON CALL」

羅仲謙將巨胸轉鋼條身形
[17:06] 2012/02/25

羅仲謙出席新劇《On Call 36小時》宣傳,對於昨日播出其穿泳褲戲份,並露出健碩身形,謙仔透露拍攝時有睇Playback,但不認為自己身形弗,更指夏天將至,會下定決心操弗身形博行騷及宣傳另一套新劇《飛虎》,談到緋聞女友楊怡亦讚他的巨胸,謙仔對此說:「咁有肌肉都幾好睇,之後拍劇又要練鋼條身形,依家只係麵包型。」

馬國明怕被指博宣傳唔講胡定欣
[17:09] 2012/02/25

馬國明現身劇集《On Call 36小時》宣傳,對於該劇平均有30點收視,馬國明表示很滿意,談到日前自爆曾與胡定欣拍拖,他說:「我之前都有問過佢,同埋都想幫手澄清話佢有公主病個傳聞,依家大家係好友就唔再講,費事畀佢又話我做宣傳。」

馬國明唔講分手 免被埋怨
2012-02-25 17:52:00

馬國明、楊怡、羅仲謙和黃智雯等今日在荃灣宣傳無劇《On Call 36小時》。

馬國明早前承認與胡定欣曾拍拖,但遭到定欣埋怨公開舊戀情,馬國明說:「講之前有問過佢,我哋都有聯絡食吓飯。」問到為何分手?他說:「費事再俾人話我博宣傳。」

馬國明、楊怡、羅仲謙和黃智雯等今日在荃灣宣傳無劇《On Call 36小時》

日期: 25/2/2012
活動: 《On Call 36小時》之「為您ON CALL」
藝人: 馬國明 、 楊怡 、 羅仲謙 、 黃智雯 、
袁偉豪 、 張慧雯 、 郭政鴻 、 謝卓言 、
謝東閔 、 林景程 、 趙希洛 、 呂熙 、
魯振順 、 蘇恩磁 、 林秀怡 、 孫慧雪 、
範彩兒 、 梁珈詠 、 韓馬利 、 魏焌皓 、
林遠迎 、 沈卓盈 、 葉暐 、 曾慧雲 、
馬貫東 、 張智軒 、 郭田葰 、 吳雲甫 、
潘嘉德 。
時間: 14:00
地點: 荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L1中庭


本文鏈接:《On Call 36小時》之「為您ON CALL」