ATV迫全台員工 1111集會反王維基

日前本報踢爆亞視「召集」員工喺11月11日,下午4點至5點,喺政總門外集會,反對發牌俾魔童王維基嘅城市電訊。亞視唔少員工紛紛投訴,話公司迫佢哋去示威,亞視就一直冇回應。

示威,就一定要標語,咁究竟亞視今次會有咩口號「俾員工嗌」呢?犀利,有二五send咗份內部通告,subject係「關注香港未來」,話係亞視send俾員工,要佢哋務必出席(係咪堅架?個個去晒咁個台咪真空?)。附件仲有埋標語俾大家「參考」,包括﹕「反對增發免費電視牌照」、「支持亞洲電視」、「亞洲電視 穩步向前」(台慶宣傳標語?)、「反對香港媒體台灣化」等。更神奇係呢句﹕「ATV TVB收視人口四六開」真有其事?

至於大會口號,就話係「關注香港未來,反對濫發電視牌」。如果屬實,真係衝住城電而嚟喎﹗

動員,晒冷,製造輿論,逼公權讓步——如果呢個真係亞視發俾員工嘅電郵,只能說兩個字……張家輝講過嘅呢,你一定明嘅。


有二五爆料,指亞視send電郵俾員工「動員」佢哋去政總,仲俾埋標語。

呢啲疑似由亞視發俾員工嘅集會標語,見到唔可能唔笑。

疑似亞視電郵

聲稱係1111政總集會口號。請問,樣為之濫發?王維基等咗三年喇﹗

亞視度標語迫員工用? 網民送番俾你﹗
2012-11-09 23:52:08

亞視噚日向員工發電郵,「動員」大家11月11日去政總「反對政府濫發免費電視牌」,連宣傳標語都幫大家「度好晒」。ATV咁用心良苦,有網民亦馬上回禮,為亞視度身訂造一批標語,反亞視反對政府發免費電視牌照。仲話歡迎轉載、列印及製成紙牌添。

以下都係熱血網民自創,部份太「率性」,唔出得街。
– 「仆你個街 亞視嚟嘅。」 (張家輝金句)
– 「亞洲電視 狗肺狼心」 (網民話係回應佢嗰句宣傳口號「香港良心」喎!)
– 「ATV焦點 擺明係老點」
– 「ATV焦點 收視得一點」 (可能只有0.5點)
– 「杜汶澤:我以在亞視出身為恥」 (阿澤在反國教時講過的)
– 「吹水收視四六開 查實異想又天開」 (亞視話自己同CCTVB收視「我四你六」喎)

仲有其他……歡迎網民繼續度度。