TVB台北建劇集製作中心《巴不得媽媽…》慶功宴

梁乃鵬台北建造劇集製作中心
[12:30] 2012/10/18

TVB行政主席梁乃鵬請《巴不得媽媽》台前幕後食飯,他提及TVB花了新台幣45億購買了台北一幅地,建造劇集製作中心,加上上海文廣的內地合作,令TVB藝人能發展至兩岸三地。他又透露為了支持汪明荃(阿姐)對粵劇的發展,個人捐了十萬元給八和會館。另外,阿姐早前被指與同劇的黃淑儀不和,阿姐即否認此事:「無咁嘅事,就算將來合作都無問題。」

香香又出嚟 撲水買樓
2012-10-18 12:49:41

依家見岑麗香,可能真係多過見女朋友。一陣佢又出嚟,噚晚都有出嚟,不過返電視城出席《巴不得媽媽…》慶功宴。

香香公主話今次拍劇為佢帶來5位數字收入進帳,仲有唔少活動邀請佢出席(都話見佢多過見女朋友),所以佢希望可以喺香港買樓:「想買將軍澳,同事話呢邊嘅樓要三、四百萬,如果儲到有首期,已經好開心。」

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人

行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人古明華、岑麗香

 行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽...》台前幕後仝人古明華

日期: 17/10/2012
活動: 行政主席梁乃鵬博士歡宴《巴不得媽媽…》台前幕後仝人
出席: 汪明荃 、 黃淑儀 、 鍾景輝 、 錢嘉樂 、
岑麗香 、 羅仲謙 、 黃智雯 、 古明華 、
蘇恩磁 、 朱咪咪 、 李成昌 、 溫裕紅 、
唐子輝 、 鍾志光 、 羅天池 、 張智軒 、
馬貫東 、 郭田葰 、 林秀怡 、 謝卓言 、
林景程 、 謝東閔 、 趙希洛 、 孫慧雪 、
張慧雯 、 宋熙年 、 李家聲 、 葉暐 、
蘇麗明 、 魏惠文 、 王致迪 、 蔡曜力 、
張韋怡 、 夏竹欣 、 梁乃鵬 、 潘嘉德 。
時間: 18:30 – 19:30
地點: 將軍澳電視廣播城三樓西餐廳


本文鏈接:TVB台北建劇集製作中心《巴不得媽媽…》慶功宴