TVB新劇《丫鬟大聯盟》劇情介紹(1-15集大結局)

(翡翠台十二月三十日起逢星期一至五晚上九時三十分播映)

集數:15集
監製:歐耀興
編審:劉枝華
演員:洪永城、湯洛雯、黃心穎、謝東閔、鄭子誠、郭少芸、黎振燁、潘志文、劉思希、李霖恩、于洋、張美妮、張慧儀

故事大綱

以兵部侍郎裘府丫鬟月盈(黃心穎飾)為首的六部丫鬟組成聯盟,互通消息,一起賺錢。月皎(湯洛雯飾)為籌錢給愛郎傅有為(謝東閔飾)上京赴考,賣身為婢。月盈與月皎分別服侍大夫人官之姵(郭少芸飾)和二夫人上官雲英(張慧儀飾),各為其主,互相鬥法!少爺裘其進(洪永城飾)與月盈情投意合,可惜遭父裘正(鄭子誠飾)打壓。裘正犯事被降職,其進決心考取功名,重振家聲。兵部尚書霍奔(潘志文飾)之女霍燕貞(劉思希飾)也看上有為,多番引誘。月盈、月皎害怕情郎高中後失去對方,誓要他們狀元夢碎。兩對戀人面臨決裂之際,竟捲入賣國漩渦中……

TVB賀歲劇《丫鬟大聯盟》劇透

分集劇情

第一集(12/30)
明朝六部官員府邸之間的丫鬟們組成聯盟,暗通消息,互相幫忙。當中兵部左侍郎裘府丫鬟月盈最為機靈,帶領眾丫鬟討價還價、販賣風聲,從中得到不少好處。裘府老丫鬟月波因年老被辭退,二夫人上官雲英買來新丫鬟小翠,惹大夫人官之姵不滿。小翠面容清秀,八面玲瓏,得老爺裘正歡心,獲賜名月皎。月盈與月皎皆是通房丫鬟,徹夜服侍兩位夫人,展開鬥法。少爺裘其進表面貪玩,實則鍾情月盈。元宵佳節,其進製造機會,與月盈共度良宵。

第二集(12/31)
之姵偶遇兵部右侍郎兼舊情人霍奔,被裘正看在眼內。之姵念舊,望其進與霍奔女兒燕貞相親,結為秦晉。裘正與護院陳環偷襲霍奔,卻誤傷尚書。舉人傅有為才高八斗,惹起燕貞注意。月盈、月皎進行元宵競賽,鬥得難分難解。霍奔得尚書看重,與裘正調職,並成為其上司。裘正為巴結霍奔,安排其進與燕貞相親。月盈得知其進將要相親,醋意頓生。其進裝傻扮懵,更傷及霍奔,令相親一事告吹。有為拖欠租金,被趕出客棧,巧遇其進並得其相助。

第三集(01/01)
裘正試探之姵與霍奔,分別相約二人到石海亭私會。之姵不虞有詐,暗中赴約。雲英帶裘正緊隨在後,幸得月盈機警拆解,之姵以證清白。之姵懷疑是雲英設局,二人先是對罵,繼而指派月盈與月皎打架。月盈、月皎敷衍了事,拳來拳往間卻動了真火。其進藉詞帶月皎外出,月盈跟蹤二人但無功而還。其進安排有為到佛寺投宿,燕貞喜遇有為,卻被其進阻止二人交流。月皎發現月盈等丫鬟以七姐豆腐店為基地,並組織《同心盟》,賺到不少銀兩。

第四集(01/02)
月皎與眾丫鬟談條件,要求加入《同心盟》分一杯羹,否則向各府老爺告狀,眾人無奈接受。月盈將多年儲蓄給兄長日光娶妻,日光心儀月皎,拿著銀兩找雲英欲替月皎贖身。雲英認定月盈偷銀兩,大興問罪之師,幸得之姵袒護,施以小懲。裘正着京報抹黑霍奔,被霍奔逮個正着,裘正再被降職。裘正得馬半仙點化,只要納府中人為妾充喜,便可驅除惡運。月盈與月皎均不想被選中,其進游說父親不要納二人為妾。裘正為納月盈為妾,暗中收買半仙。

第五集(01/03)
半仙在扶乩下算出腳上有三星的人,將是裘正的妾侍,此人竟是月皎。月盈早已得悉裘正買通半仙,使計令月皎被納為妾,卻在其進口中得知月皎的可憐身世。月皎早在家鄉與有為相戀,為了籌錢給有為上京考會試,月皎甘心賣身為奴婢。燕貞聘請有為到霍府當西賓,並向他獻媚。月盈有愧於月皎,決心幫助月皎。拜堂納妾之日,其進與月盈以厭勝之術和苦肉計,令月皎得以離開裘府,並得到霍奔相助收留。月盈與月皎冰釋前嫌,結成好姊妹。

第一頁:1-5集
第二頁:6-10集
第三頁:11-15集(大結局)