《On Call 36小時Ⅱ》楊怡馬國明結婚戲

星期一(四月二十九日),無綫新劇《On Call 36小時Ⅱ》响大坑拍楊怡同馬國明結婚戲,而新娘子現實中嘅真命天子羅仲謙,就幫手扮戥穿石。

咁啱又有雜誌報導話謙謙背楊怡「點香」,目及中無綫四大處女之一嘅岑麗香,搞到楊怡要拍劇監場,防止男友沙沙滾。

難得兩位當事人在場,記者打蛇隨棍問回應,謙謙鬧報導冇句真,至於楊怡就話自己日日開劇,連瞓覺都冇時間,唔得閒監場!

既然只係煲水,記者叫謙謙同楊怡影合照,佢居然話:「等我問咗阿怡先!」嗱!講得好聽啲,就係尊重,難聽嘅話,就係怕咗女友,影張合照都要攞請示等批,謙謙就算有背怡點香嘅心,都冇咁嘅膽囉!

《On Call 36小時Ⅱ》楊怡馬國明結婚戲
馬明娶楊怡,謙謙做兄弟兼大會攝影,其實只係《 On CallⅡ》劇情。

《On Call 36小時Ⅱ》楊怡馬國明結婚戲
請示完女友之後,謙謙就護住楊怡過馬路,一齊企定定合照。
《On Call 36小時Ⅱ》楊怡馬國明結婚戲
《On Call 36小時Ⅱ》楊怡馬國明結婚戲
劇中馬明同楊怡有情人終成眷屬,佢仲踢爆話未見過楊怡監場探班,反而話謙謙成日留响廠 mark住楊怡。
《On Call 36小時Ⅱ》楊怡馬國明結婚戲
其實呢日唔算熱,但馬明一樣拍到滿頭大汗。

(壹週刊 第1208期)