TVB特赦伍允龍 與女友鍾嘉欣拍劇

動作指導出身的伍允龍○七年跟鍾嘉欣合作電影《十分愛》撻着,戀情曝光後,無綫不單下令將他有份參演女友的第一個 MV場景刪走,連他有份出席公開活動的鏡頭,亦不能在無綫任何節目出現。被封鎖五年,伍允龍在經理人王晶出手相助下終於突破封鎖線,獲特赦之餘,明年更會接拍無綫古裝劇孭飛做男主角,隨時有機會與女友同劇出現。

壹週刊 第1241期:重出生天 王晶射住 無綫特赦伍允龍

暗招封殺五年

無綫中人透露,捱了十年,鍾嘉欣今年攞視后呼聲高之餘,連帶拍拖六年的男友伍允龍亦成功突破封殺令,有機亮相無綫。
「 Philip(伍允龍)拍拖件事爆咗出嚟後,嘉欣就俾樂(易玲)小姐照肺,仲話明要佢同二打六分手,搞到嘉欣情緒低落。 Philip以為同嘉欣拍嘅 MV俾人剪走啲 shot就冇嘢,點知之後佢出公開活動,無綫都將佢啲鏡頭刪走晒,總之佢個樣唔可以喺無綫任何節目出現。」知情者說。
無綫暗招封殺伍允龍五年,直至今年八月,鍾嘉欣處女開騷,成為王晶愛將,在新戲《惡戰》孭飛做男主角的他,才敢光明正大捧女友場。
「王晶同老闆(陳國強)咁多年朋友,大家都會俾面對方,之後仲斟埋伍允龍入 TVB拍劇,公司而家都冇打得嘅小生,所以對雙方都好;套劇未定晒卡士,不過好有可能同嘉欣合作,楊怡同羅仲謙都咁公開,佢哋呢 pair都唔需要點避忌。」一名無綫人透露。


今年八月,伍允龍終可光明正大捧女友演唱會。

王晶力捧,伍允龍在新戲《惡戰》中擔正,跟對手安志杰打到飛起。

經理人寫包單

對於愛將被無綫陰招封殺多年,王晶笑住回應:「有我喺度,邊個仲夠膽封殺佢。」
有關拍無綫劇一事,王晶說:「珍姐(曾勵珍)係有同我傾過拍劇嘅事,但都係好初步,同嘉欣合作冇問題,最緊要係時間配合到,我知佢好多劇喺身,呢啲都係等無綫安排。」
無綫特赦,有機會拍劇的伍允龍表示一切由王晶決定。「有機會梗係爭取做好啲。(有機會同嘉欣合作?)拍劇拍戲都好,老闆導演安排邊個女主角,我都一樣盡力去做。」


殭屍片大熱,伍允龍早前就拍住鄭中基,在中環合作《殭屍 TV》,在戲中,他一樣要打。

伍允龍是謝霆鋒詠春老師,二人經常相約切磋武藝外,謝霆鋒亦會落廚煮幾味給師傅品嘗。

在拍戲現場,伍允龍大方表示有機跟女朋友合作。

伍允龍○八年替鍾嘉欣的處女 MV《二人世界》做男主角,結果被樂小姐下令全部刪走,換上黎諾懿。