《On call 36小時》開鏡拜神

楊怡羅仲謙奉旨搞姊弟戀
[17:40] 2011/07/04

楊怡及羅仲謙在新劇《On Call 36小時》中玩姊弟戀,問擔正是否順勢做「親生仔」?謙仔說:「唔會!同星皓仲有長約,但好感激TVB!」對於被指頻頻露肉,他表示監製亦有叫他收歛一下避免定型。而楊怡則自信不會與謙仔傳緋聞,並強調自己是絕緣體:「我對大隻仔都OK,但驚出街會好矚目!(今次好多新人多NG?)一定有,但我唔會黑面鬧人。」

楊怡在劇中與馬國明有好多對手戲。
楊怡在劇中與馬國明有好多對手戲。

羅仲謙將收起性感,以免被定型。
羅仲謙將收起性感,以免被定型。

新劇《On Call 36小時》舉行開鏡拜神儀式。
新劇《On Call 36小時》舉行開鏡拜神儀式。

羅仲謙樂做無綫契仔
2011年07月04日 (07:09 pm)

羅仲謙、楊怡、馬國明、黃智雯今日在將軍澳電視廣播城為新劇《On Call36小時》進行開鏡儀式,羅仲謙近日受無綫器重,頻頻在無綫亮相及拍劇,機會不斷,意味著快將成為無綫親生仔,他說:「唔會,我簽咗經理人公司好耐,最多做契仔啫,家幾好丫,電視、電影兩邊發展,都好感激無綫。」

羅仲謙
羅仲謙

楊怡與羅仲謙演姊弟戀不怕傳緋聞
2011-07-04 (22:33)
楊怡與羅仲謙於新劇《On Call 36小時》有段姊弟戀,楊怡出席拜神儀式時大讚謙仔開朗又靚仔,但她並不怕會傳緋聞,又稱自己是絕緣體。楊怡說︰「雖然他好大隻有型,但我喜歡成熟型,較有安全感。」

羅仲謙、楊怡、馬國明、黃智雯今日在將軍澳電視廣播城為新劇《On Call36小時》進行開鏡儀式

馬國明、楊怡《On call 36小時》開鏡拜神

楊怡《On call 36小時》開鏡拜神

羅仲謙《On call 36小時》開鏡拜神

黃智雯《On call 36小時》開鏡拜神

日期: 4/7/2011
活動: 《On call 36小時》開鏡拜神
藝人: 馬國明 、 楊怡 、 羅仲謙 、 黃智雯 、
郭政鴻 、 艾威 、 魏焌皓 、 袁偉豪 、
黃智賢 、 韓馬利 、 李鴻傑 、 周家怡 、
曹永廉 、 謝東閔 、 張慧雯 、 林景程 、
謝卓言 、 趙希洛 、 黃釲瑩 、 林遠迎 、
魯振順 、 呂熙 、 郭田葰 、 吳雲甫 、
蘇恩磁 、 李楓 、 孫慧雪 、 葉暐 、
湯俊明 、 梁健平 、 馬貫東 、 範彩兒 、
林秀怡 、 徐玟晴 、 沈愛琳 、 陳珈穎 、
林影紅 、 羅欣羚 、 裘卓能 、 潘嘉德 。
時間: 15:00
地點: 將軍澳電視廣播城十六廠外