《法網狙擊》宣傳 楊怡承認同羅仲謙「大把時間」

TVB新劇「法網狙擊」於台慶頒獎禮後播出,剛獲得視後的楊怡與謝天華、梁烈唯、許兆雄、賈曉晨等齊齊出席新劇宣傳活動。楊怡不斷被拍檔謝天華揶揄,有意無意間提羅仲謙的名字,指對方才是她的Mr Right。楊怡就否認加簽五年約換獎的報導,表示與TVB還有很長的合約,希望可加薪賺多些錢。

活動一開始安排謝天華手持玫瑰向楊怡跪地求婚,又大唱英文情歌。天華跪地時說:「你嫁給他吧﹗」楊怡就反問他是誰?天華立即說:「你的Mr Right。」許兆雄接口道:「很謙虛的那一個。」天華亦笑說:「我真的很謙虛的。」不斷拿楊怡的緋聞男友羅仲謙來開玩笑,令楊怡邊笑邊追打他。之後天華在開支票向楊怡許下承諾時,又簽下「羅先生」,說是給楊怡的長期飯票,又令楊怡哭笑不得。森美在玩遊戲時突然抱起陳敏之,令她大叫:「我露底啦。」其實只是打底褲。而梁烈唯向賈曉晨示愛時,又不斷拿同場的沉震軒開玩笑。

楊怡表示獲得視後後並無慶祝,因為本身都沒有預備會得獎,之後會再相約好友吃飯。她透露昨晚回到家中,與母親相擁而泣,之後就睡了充足的一覺,無形的壓力終於可以放下。她表示會與母親旅行慶祝,問到她不是與羅仲謙二人世界嗎?她反問:「這麼快?我會和朋友吃飯,答謝他們的支持。」說到她得獎時,謙仔亦喜極而泣,她笑道:「只是有沙入眼吧,他有留短訊給我,我亦有打給他,叫他留待日後得獎才哭。」問到為什麼會不與對方擁抱?她就指對方沒有站起來。至於加簽五年的傳聞,她推說還有很久的合約,只希望可以加薪。

謝天華覺得頒獎禮賽果合理,最驚喜是鄭裕玲和數位資深演員獲「傑出演員大獎」,他還笑問:「DoDo姐很久沒拍劇,還拿此獎?」自問沒夠資格得到此獎,要再改更守時才行。傳聞楊怡為獎項加簽5年,他笑道:「簽五十年都得。」

楊怡封后 承認同謙謙「大把時間」
2012-12-18 19:42:14

楊怡真正事業愛情兩得意,噚晚打低徐子珊成無綫視后,緋聞男友羅仲謙當場開心落淚。但楊怡之後受訪時,就堅持唔肯講愛的宣言,只係話﹕「做乜鬼嘢,唔好喊啦儍瓜,等佢攞先喊。」

今日楊怡去葵芳宣傳新劇《法網狙擊》時,被謝天華、梁烈唯勁玩,期間謝天華拎住花向楊怡下跪謂:「請你嫁畀佢!」擺明玩佢同謙謙嘅緋聞,但楊怡受落冧笑話:「邊個佢呀?」許紹雄就話:「好謙虛嗰個呀!」梁烈唯都話:「你攞獎佢喊嗰個呀!」謙謙之名呼之欲出。

被玩嘅楊怡心情大好,更樂意講謙謙,楊怡話:「佢有發短訊讚我犀利,我都覆電話叫佢唔好喊,叫佢自己攞至喊。」佢又笑謂冇攬謙謙係因對方冇企起身。

至於點解唔講愛的宣言?楊怡話:「吓?兩回事喎,工作先,呢啲大把時間。」楊怡否認加簽五年合約,但承認望加人工。

謝天華拎住花向楊怡下跪話:「請你嫁畀佢!」楊怡笑笑問:「邊個佢呀?」

今日一眾fans舉牌賀楊怡

噚日凌晨TVB外嘅又係佢哋。

陳煒想咀楊怡當道賀?

明知被玩,但呢位出爐視后仍然好受落。

謝天華呢紮花,係為楊怡而準備0架。

謝天華簽「長期飯票」俾楊怡嗰陣,署名都係簽Mr.Law(羅先生)。楊怡幾開心﹗

全程high到不得了。楊怡話依家終於有覺好瞓。

謝天華讚頒傑出演員獎好感動
[15:45] 2012/12/18

謝天華出席新劇宣傳活動,談及昨晚《萬千星輝頒獎禮》賽果,直認有驚喜。對於有指有網民不滿楊怡拿獎,天華認為每人的觀點與角度不同,而最感動的是五位同事獲頒傑出演員獎。問是否向這方面出發?天華即轉呔說:「論資排輩又未論到我,過多三、五、七年先啦!」

楊怡同謙仔撐枱腳慶祝封后
[16:03] 2012/12/18

楊怡昨晚獲封視后之後未有出席慶功,直至今日才出席新劇宣傳,拍檔謝天華好識做,送上鮮花祝賀。在玩遊戲期間,天華送上支票簽上Mr.Law,實行將楊怡和羅仲謙的戀情擺上台。她表示拿獎後最想與媽咪去旅行慶祝。問可有謙仔份?她笑說:「會同佢食飯。(公開示愛?)兩回事。(冇公開多謝佢?)大把人等住我多謝,佢知道。」對於有指她會加簽無綫5年合約,她表示與無綫合約仍未結束:「要加都加多啲人工先啦!」

日期: 18/12/2012
活動: 《法網狙擊》之「求愛有辦法」
出席: 謝天華 、 楊怡 、 森美 、 陳敏之 、
高海寧 、 梁烈唯 、 趙永洪 、 陳煒 、
賈曉晨 、 白健恩 、 羅天宇 、 李思雅 、
林穎彤 、 林芊妤 、 許紹雄 、 黃智雯 、
沈震軒 、 陳志健 、 文偉鴻 。
時間: 14:00
地點: 葵芳新都會廣場三樓天晶館