《On Call 36小時Ⅱ》馬國明撞車 楊怡急救

楊怡、馬國明及黃淑儀為新劇拍攝外景,劇情講述馬國明被小巴撞傷,楊怡為他即場急救。問是否要人工呼吸?楊怡笑說:「人工呼吸都救唔番,一定要去手術室先得。」談到網民最愛捉錯處,問拍戲時會否事事小心點?楊怡說:「上一集《on call 36小時》都好成功,況且又有醫生監場,唔會太離譜。」

談到今日的母親節,二人均表示要工作至深夜,未能陪伴母親,不過楊怡已跟媽媽提早慶祝。問楊媽媽有否要求與女婿見面?楊怡即扯開話題說:「佢冇喎!不過佢啱啱學識咗用智能電話,所以我買咗部新電話畀佢,佢都好開心。」

《On Call 36小時Ⅱ》馬國明撞車 楊怡急救
馬國明BB塊面嘅「凹凸洞」,陽光之似乎好明顯吓…

《On Call 36小時Ⅱ》馬國明撞車 楊怡急救
今次係講馬明BB飾演一件頭撞車,「魚仔」楊怡同阿媽黃淑儀都有份拍。

《On Call 36小時Ⅱ》馬國明撞車 楊怡急救
等埋位前,楊怡細心聽講解。

《On Call 36小時Ⅱ》馬國明撞車 楊怡急救
一埋位,楊怡同淑儀姐馬上嚟料,係咁喊。

《On Call 36小時Ⅱ》馬國明撞車 楊怡急救
如果陳豪嘅係「紅到面晒」,咁楊怡就係「紅到鼻晒」。大家有冇發覺,每次楊怡拍喊戲,佢個鼻都係特別紅?而且紅得好快?

《On Call 36小時Ⅱ》馬國明撞車 楊怡急救
一件頭,你點呀…

《On Call 36小時Ⅱ》馬國明撞車 楊怡急救
《回到三國》之港男18式第一式?

《On Call 36小時Ⅱ》馬國明撞車 楊怡急救
佢唔係想屙「朱朱」,而係想展示佢背部——件衫嘅傷痕而已。

有指快約滿的陳豪想請假返內地拍劇,馬明坦言有內地劇斟演出,可惜因檔期就不到而推掉,他說:「我不太貪心,一年一套就夠,離開太長時間怕不習慣,好像嘉穎長駐內地,我接受不來。」又坦言返內地拍劇都不會完全離開TVB。阿怡笑言個個也心郁賺人仔,她說:「之前我都拍過一套,其後檔期就不到。」至於楊怡也承認和公司傾過續約問題,問要甚麼條件?她說:「最重要是有機會發展,TVB始終是娘家,離不開TVB」

《On Call 36小時Ⅱ》馬國明撞車 楊怡急救

《On Call 36小時Ⅱ》馬國明撞車 楊怡急救