TVB下周定崔建邦死期 樂易玲:我勸佢轉行!

死性不改遭志雲放棄 TVB下周定崔建邦死期 樂易玲:我勸佢轉行!

崔建邦衰囂,自恃有TVB總經理陳志雲撐腰,寸嘴橫行電視城,即使打女人惹官非,依然有工開。只可惜有人唔珍惜,被罰停牌期間仍開車招搖過巿,漠視法紀兼唔自愛的表現終令陳總心死,放棄繼續力撐,其生死大權更被轉交至藝員部。掌權藝員部的製作資源部副總監樂易玲接受本報獨家專訪,坦言已傳召崔建邦下星期見面,給他最後機會解畫,「都要聽下崔建邦點講,其實點處理係幾頭痕,我勸佢轉行囉!」樂小姐講到出口,崔建邦係時候返公司執拾細軟。

有陳志雲關照的日子,崔建邦在TVB橫行,大小騷主持全部有份,快錢Job多到做唔晒,好衰唔衰,陳總去年涉貪,讓崔建邦跌入谷底,以為崔生會諗計翻身?Sorry,人家瘟女上腦,身邊女伴如走馬燈,去年更涉打前女友鄺敏慧惹官非,被判守行為一年,之後又因醉酒駕駛被罰停牌,衰氣接二連三,難得陳總仍舊排除萬難力撐到底,復職後繼續關照。

交藝員部處分

陳總歸位,崔建邦又回復爆騷的日子,誰知有人不自愛,停牌期間繼續開車,擺明藐視法紀。事件曝光後,陳總心死,公開跟崔建邦劃清界線,從此,崔建邦的工作亦被叫停。

據知,陳總已懶理停工超過一個月的崔建邦,更把其生死大權轉交藝員部。說到崔建邦的前途,樂易玲坦言是時候正視和解決,不能一拖再拖,她說:「都想畀個機會崔建邦自己講下。」

那會否解約了事?「咁又言之尚早,都想先了解下佢嘅意向;不過,就算公司肯畀機會,都要睇觀眾肯唔肯再接受佢,有時唔係第三者可以幫得到,都幾頭痕,唔知點做至好,或者我會勸佢轉行囉。佢唔係唔做得嘢,但一次又一次咁出錯,到底佢想點呢?撇除男歡女愛問題,今次係關乎公民責任。」問到陳總可有為過氣「愛將」求情?樂小姐即說:「佢冇同我提過,呢啲係藝員部嘅事。」

崔建邦自毀前程,生死大權交由無綫藝員部處理。

崔建邦自毀前程,生死大權交由無綫藝員部處理。

樂易玲表示會給崔建邦最後機會解畫。

樂易玲表示會給崔建邦最後機會解畫。

復職的志雲已懶理停工超過一個月的崔建邦。

復職的志雲已懶理停工超過一個月的崔建邦。

崔建邦無視法紀,被停牌後,在法庭外揚言會改過,誰知轉頭被發現停牌期間繼續開車。

崔建邦無視法紀,被停牌後,在法庭外揚言會改過,誰知轉頭被發現停牌期間繼續開車。

崔建邦風流,與唐詩詠的感情拖拖拉拉,拍拖時更經常拍得夜蒲獵女。

崔建邦風流,與唐詩詠的感情拖拖拉拉,拍拖時更經常拍得夜蒲獵女。

自毀前途

09年12月模特兒鄺敏慧到灣仔警署報案,聲稱被男友崔建邦打傷,及後在記者會上展示頸部和手部傷痕,自爆遭對方鉸剪腳箝頸所傷。
10年10月崔建邦被法庭裁定醉酒駕駛,被判停牌9個月及罰款6000元,另須自費參加駕駛改進課程。崔建邦在庭外聲言會承擔所有責任及懲罰。

10年12月有周刊拍到崔建邦停牌期間涉嫌駕駛,事後崔建邦即向無綫申請假期避靜。