TVB盤菜宴 梁乃鵬支持發牌

TVB今晚連續第二晚在將軍澳電視廣播城筵開158圍盤菜,招待1,900名職藝員。

李寶安接受訪問時表示唔係反對政府發新牌:「唔係怕競爭,只係要求政府搞清到底要發幾多個牌先適合,TVB的立場係據理力爭,合情、合理、合法。」佢又舉例假如放多o的漁船出海捕魚大家都會話好,不過幾年後生態環境會變成怎樣就未知。

梁乃鵬亦認為TVB唔會驚:「TVB唔怕競爭,乜o野都唔使驚。我都係市民都支持發牌,因為免費,但到底政策係點,要搞清楚。」

TVB盤菜宴
一班高層齊齊開盤菜食
TVB盤菜宴
香香
TVB盤菜宴
胡定欣
TVB盤菜宴
苟芸慧
TVB盤菜宴
陳法拉
TVB盤菜宴
大合照
TVB盤菜宴
思琦著到咁食飯,會唔會好唔方便?
TVB盤菜宴
做個樣都要投下票o既。