ViuTV《金像女情》毛舜筠細談《情聖》不愉快經歷

ViuTV《金像女情》節目將於本周日4月12日 晚上8時播出由何嘉麗主持訪問毛舜筠,毛姐談及數十年的演藝事業,由最初外界以為她只演文藝片及至喜劇。毛姐說當年第一次拍喜劇就遇上周星馳,日日對住他,很快便投入到。不過,毛姐多年來演喜劇的經驗,女演員要做到喜劇效果時,也觸及了她的女性尊嚴,對於不愉快的經歷,毛姐記憶猶新當年拍《情聖》的一幕。

「要我裝40F,首先塞100個胸圍,我唔介意 , 因為講我妒忌葉子楣,但要我仆倒喺書檯, 胸前插晒筆,但筆係會亂嘅,亂咗之後就好多人行埋來,喺我呢個位 (胸前)郁下,我就覺好委屈 !好似俾人上下其手侵犯咁, 而且大家眼光都注視我呢度(胸),好唔舒服 ! 」毛姐話抑壓的情緒當回家後就爆發,喊了一場 ! 不過電影上畫時見觀眾的反應,很有喜劇效果,做演員真是很無奈 !

毛姐於2006年憑《早熟》獲得香港電影金像獎最佳女配角, 到2018年《黃金花》飾演阿媽角色才在香港電影金像獎當選最佳女主角。「等咗好多年,係唔忿氣,同我一齊出來嘅都攞咗,仲未到我 ! 但演員係好被動,有好劇本都要有好班底,更要個好對手 ! 所以當接拍《黃金花》時,知道做我阿仔嘅角色係好緊要,就高度推薦凌文龍 !」

毛姐拍戲多年 , 一直重視演員要守時,要熟讀劇本。「但而家有D演員嘅新一套諗法,唔需要睇劇本,但呢一套對我個人來說係唔得嘅 !」

毛姐從影多年提到想過將母女的親身經歷改編成電影故事, 可惜沒有太多老闆願開女人戲。至於現今影壇她可有看好的喜劇演員 ? 毛姐就即時想起王菀之,讚她有節奏惑,好聰明好特別的女仔。